top of page

גבעת ח"ן

בגבעת ח"ן, ליד באר מקורות ישנו חצי אמפי הבנוי מאבנים. לידו ישנם שולחנות אתנחתא בצל עצי שיקמים, ושילוט הסבר בוטני והיסטורי. בקרבת מקום נמצאים גם משלט עיבדיס וגבעת התאנים.

 

דרכי הגעה:

פונים מכביש 3 לכיוון קיבוץ נגבה. לאחר קצת פחות מקילומטר ישנה פנייה שמאלה לדרך עפר, ליד מאגר מים גדול מבטון עם שלט לכיוון עיבדיס. ממשיכים על דרך העפר, וכשמגיעים לצומת T פונים שמאלה (פנייה ימינה מובילה למשלט עיבדיס). ממשיכים בדרך עפר המתפתלת ימינה, והגבעה נמצאת מצד שמאל.

לחלופין ניתן להיכנס לשדות בדרך כורכר מול הכניסה למשואות יצחק. בצומת T לאחר כ-500 מטר פונים ימינה, וממשיכים כקילומטר עד לגבעה.

מפה בקעת שפיר
bottom of page