top of page

גבעת התאנים

גבעה הסמוכה לעין צורים, הייתה לפני 1948 בוסתן פסטורלי של תושב הכפר עיבדיס. הגבעה ”נכנסה להסטוריה“ כגבעה עליה נערכה סוללת התותחים, שנטלה חלק בקרבות הדרום במלחמת העצמאות, תש“ח. מכאן שמה הנוסף-”גבעת התותחים“. במקום יש שרידי תעלות קשר, עצי תאנה, חרוב, זית, גפן, שיקמים ושיחי צבר שנשארו מהבוסתן. גבעת התאנים היא ”אי של טבע“ בלב שדות חקלאיים. הגבעה הינה ”מישאר נוף“, שבו נשמרת הצמחייה המקורית של האזור. היא משמשת כבית גידול למגוון יונקים כגון ארנבות, נמיות, דורבנים, זוחלים וביניהם חרדון מצוי, שנונית השפלה ונחשים. ה״מישאר״ מהוה מקום מזון, רבייה ומנוחה גם לציפורי שיר-ירגזי, דוחל שחור-גרון ושחרור. באיזור הבָתָה-שיחים נמוכים-גדלים מני צמחים: תלתן, חרציות, תורמוס א“י, שיחי זקנן שעיר, רותם המדבר ועצי בוסתן. הגבעה נמצאת בחלק הצפוני של בקעת שפיר, סמוך לנחל דגנים.

במקום שולחנות פיקניק.

 

דרכי הגעה:

נכנסים לשדות בדרך כורכר מול הכניסה למשואות יצחק. בצומת T לאחר כ-500 מטרים פונים שמאלה, ומיד ימינה. לאחר עוד כ-500 מטרים מגיעים לגבעה.

מפה בקעת שפיר
bottom of page