top of page

הגשר על נחל גוברין

שביל הגשר מעל נחל גוברין (גשר פריזר). במלחמת השחרור תוכנן פיצוצו של גשר זה, על מנת לבלום את התקדמות הצבא המצרי. בלילה בו תוכנן הפיצוץ, הוחלט לפנות את ילדי קיבוץ נגבה הסמוך, על מנת להרחיק אותם מהלחימה. ברגע האחרון נמנע פיצוץ הגשר בזמן שהאוטובוסים עם ילדי נגבה עברו עליו. הפיצוץ נמנע על ידי החבלן עודד נגבי, וכך ניצלו ילדי נגבה. 

 

סרטון של עדותו של עודד נגבי באתר

מהמקום יוצא מסלול הליכה ואופניים לאורכו של נחל גוברין. יוזמת פתיחת מסלול נחל גוברין להולכי רגל ורוכבי אופניים היתה מיוזמות הפיתוח האזורי הראשונות של מושקו רום, ולפני שעסק באופן רשמי בתחום. המחקר והפעילות סביב האתר נעשו לאחר שהשתחרר משירות בצבא קבע וחיפש דרך עשייה התנדבותית באיכות ופיתוח הסביבה. האתר נחשב לחלק מיער קוממיות.

דרכי הגעה:

האתר נמצא בכניסה למושב שפיר. כשנכנסים מכיוון כביש 3, יש לפנות שמאלה לאחר מטרים ספורים. נכון לאוקטובר 2017 מתבצעות במקום עבודות לשיפוץ הכביש הסמוך.

מפה בקעת שפיר
bottom of page