top of page

אנדרטת הטייס

אנדרטה לזכרו של דני שטאהל, שמטוסו התרסק במקום בשנות ה-50. האנדרטה הוקמה ביוזמתו של ישראל זיסק ועוצבה על ידי גרשון היימן.

דרכי הגעה:

נכנסים לקיבוץ עין צורים מכיוון כביש 3. בכיכר הראשונה פונים ימינה, ובכיכר הבאה פונים שוב ימינה. בכיכר הבאה פונים שמאלה ולאחר כמה עשרות מטרים האנדרטה נמצאת מימין לכביש. ניתן להגיע גם ברגל מכיוון פארק שלולית החורף, או מכיוון מרכז שפירא על גבי גשר הולכי רגל.

מפה בקעת שפיר
bottom of page